۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

آهوی تیزپا


اینروزها به آهوی تیزپایی می مانم که میخواهد بدود ... بدود... بدود ... ولی گلوله ای که شکارچی بدجنس درست رو مغز استخوان پایش شلیک کرده، مانع میشود.... برای همین لنگ لنگان سعی می کنم باز هم بدوم.... لنگ لنگان سعی می کنم بازم به همه جا سر بزنم... وای از شکارچی ها که همه جا سر راه به کمین نشسته اند!... دست کم نگیردشون..
 
عاطفه اقبال - 16 شهریور 1391هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر