۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

مرحوم لامذهب مسلمان زاده


مرحومی🤓 را که اصلا مذهبی نبود، خانواده اش داشتند با مراسم مذهبی دفن میکردند. گفتیم که این مرحوم لامذهب بود و گفته بود مرا بسوزانید، حالا که دستش از دنیا کوتاه است، خوبیت ندارد با مراسم مذهبی دفنش کنید! چپ چپ به ما نگاه کردند و گفتند، مرحوم غلط کرده، خانواده اش مسلمانند. خودش هم مسلمان زاده بود 😲 حالا وقتی زنده بود، استغفرالله یک گ.... خورده. ما نمیذاریم نجس از این دنیا بره!
من تا رسیدم خونه، اول سریع رفتم وصیت نامه ام را به چند زبان کامل و ترجمه کردم که مرا بعد از مرگ بسوزانید و از دعا و مراسم مذهبی خبری نباشد و خرما و حلوا هم پخش نکنید. از پس نکیر و منکر هم خودم بر خواهم آمد، لازم نیست برایم دعاهای شب اول و دوم و سوم قبر بخوانید. خلاصه دوستان نظارت کنند که مرا بعد از مرگ بجرم مسلمان زاده بودن در قبر نچپانند.😃 اگر خدایی بود هم نگران نباشید زبانم بحد کافی در برابرش درازه، از پسش برمیام 🙃 البته آئین مارکسیستی و بودائی و زرتشتی و آریایی و غیره هم لطفا اجرا نکنند. من لا مذهب به معنی واقعی آن هستم یعنی لا ایدئولوژی کامل 😃 رنگ هیچ عقیده ای را ندارم. بیرنگم و از هر دو جهان آزادم.
عاطفه اقبال - 29 فوریه 2020

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر