۱۳۹۹ خرداد ۷, چهارشنبه

عکس های سوفیالورنی و عمق افکار ارتجاعی مجاهدین

انتشار این عکس یک دلیل ویژه دارد. یکی از وابستگان نزدیک مجاهدین بنام حسن حبیبی چند روز پیش در ویدئویی در مورد عکسی که من در فیسبوک گذاشته ام، اینگونه اظهار نظر کرد: "عاطفه اقبال کارش بجایی رسیده که عکس های سوفیالورنی از خودش در فیسبوک میگذارد و خجالت هم نمی کشد!" من که بعد از گفته ی او مرتبا دارم خجالت می کشم، خواستم چند عکس سوفیالورنی دیگر از خودم بگذارم، شاید این آقایان مجاهد کمی از افکار ارتجاعی و عقب افتاده مشترک با آخوندها شرم کنند.
این گفته بهانه ای شد برای این نوشتار. راستش من خودم با اینکه با این جماعت بوده ام، هنوز از درک عمق عقب ماندگی ذهنی آنها عاجزم و ذره ذره با چنین گفتارهایی است که به آن پی می برم. در واقع امثال سوفیالورن از نظر این جماعت تن فروش هستند! تن فروش هم از نظر اینها هرزه است و احتمالا باید اعدام شود. فکر کنید که اگر مثل رژیم، قدرت دستشان بود، چه میکردند؟ امروز دیگر شک ندارم که مثل پلیس فتا برای جرم بودن عکس های بی حجاب مجازی اطلاعیه صادر میکردند. ریشه افکار و عملکرد هر دو یکی است. یادم هست یکبار در سال ۶۲ که من مسئول انجمن مجاهدین در فرانسه بودم. مجاهدین که با پیوستن وسیع نیروی دانشجویی خارج از کشور به آنها دچار توهم شده بودند. تصمیم به پاکسازی انجمن ها گرفتند. یکی از برادران بالای مجاهدین به انجمن آمد و گفت: خواهر عاطفه، لیست نفرات انجمن را بیار تا نگاهی به آن بیندازیم. من لیست را دادم. او روی عکس یکسری علامت زد و گفت: اینها را تسویه کن. یکی از آنها دختر جوان دانشجویی بود بنام لادن که به همراه همسرش در فایه دانشجویی پاریس زندگی میکردند و بصورت حرفه ای با انجمن مشغول کار بودند. آنها یکی از نفرات بسیار فعال انجمن بودند. از او پرسیدم : لادن چرا؟ گفت : با این سر و وضعش اومده هوادار مجاهدین شده! خجالت نمیکشه بلوز کوتاه می پوشه و یک روسری نیم بند سرش انداخته و موهاش بیرون. آستین هاشو بالا میزنه. ما چنین هواداری نخواستیم! قابل ذکر است که لادن بی حجاب بود و روسری را هم بخاطر مجاهدین سر میکرد. آنزمان هیچ هوادار بی حجابی را قبول نمیکردند. حتی سر دختر بچه های کوچک در مدرسه مجاهدین در فرانسه روسری سر میکردند. عکس هایشان موجود است. موارد این چنینی را در خاطراتم مفصل شرح داده ام. ماجرای تسویه انجمن های دانشجویی نیز بسیار مفصل است و بخاطر اینکه من زیر بار نرفتم، مرا از مسئولیت انجمن پایین کشیده و تحت برخورد قرار دادند. در فرصتی دیگر پشت پرده آنچه در زمان مسئولیت من در انجمن فرانسه گذشت را منتشر خواهم کرد. اما این یک نمونه از برخوردهای ضد زن مجاهدین در آنزمان بود. یک نمونه دیگر از مجموعه نمونه های این افکار ارتجاعی سالها بعد زمانی که بعد از جدا شدن از مجاهدین به دعوت مریم رجوی با آنها مدتی همکاری میکردم، اتفاق افتاد: یکبار خواهرم عفت با نگرانی به من گفت: دبیر شورای مجاهدین به من گفته که " عاطفه هم به لحاظ اخلاقی فاسد شده و هم به لحاظ سیاسی" ! سیاسی را می فهمیدم چون در برابر سیاست هایشان مداوم می ایستادم. اما اخلاقی برایم جای سئوال داشت. بالاخره جستجو به عمل آمد که مرا با یکی از بچه های چپ در خیابان دیده اند! از آنجا که قدم زدن یک زن و مرد در خیابان از دیدگاه اینها نشانه ی فساد اخلاقی محسوب میشد. جوش آورده بودند. در نامه ای به مریم رجوی که کپی آنرا دارم، نوشتم: " من به اخلاق مورد نظر مجاهدین پشیزی ارزش قائل نیستم و دیگر پایم را به اورسوراوآز نمیگذارم" . آنزمان با توجه به اینکه هنوز پرونده مریم رجوی در دادگاه فرانسه در جریان بود. با نامه ی تند من عقب نشینی کردند و مهدی ابریشمچی به همراه محسن رضایی برای عذرخواهی از طرف مریم رجوی با من دیدار کردند و قضیه در واقع ماست مالی شد. - مدارک آن موجود است- چند سال پیش زنی از همین اطرافیانشان عکسی با جام شراب در صفحه فیسبوکش گذاشته بود، شاهد بودم چگونه ناچارش کردند عکس را از صفحه اش بردارد. اینها نمونه هایی از خروار است. مریم رجوی کسی است که حتی مجسمه بی حجاب ندا و ریحانه را که رضا اولیا ساخته بود، برگرداند تا سرشان حجاب کند! یا عکس های بی حجاب اعدام شدگان را در دفتر نشریه برای انتشار با حجاب میکرد. مریم رجوی همان کسی است که وقتی دختران انقلاب را دستگیر میکردند تا مدتها هیچ موضع گیری نکرد. بعد که بر اثر فشار افکار عمومی ناچار شد. اطلاعیه ای داد و برای اینکه اعتراض زنان به حجاب را مطرح نکند، آنرا برخورد رژیم با "بدحجابی" عنوان کرد!
مجاهدین دروغ میگویند که در تظاهرات ۱۷ اسفند ۵۷ زنان شرکت داشته اند. اگر راست میگویند چرا حتی یک ویدئو و عکس از آن ندارند. آنها که از همه برنامه هایشان عکس و فیلم تهیه میکردند. آن زمان بخوبی یادم هست که این تظاهرات را به عنوان چپ روی قبول نداشتند و میگفتند الان کارهای مهمتری داریم. بعدها در بحث های درونی در رابطه با حجاب عملا نشان دادند که با تصمیم خمینی در رابطه با حجاب موافق بوده اند.
واقعیت این است که افکار ارتجاعی این جماعت در رابطه با زن مرا می ترساند. عمق افکار اینها دقیقا همان افکاری است که پدر رومینا را به بریدن سر دخترش وامیدارد. در دست گرفتن پرچم ابوالفضل توسط مریم رجوی نیز از همین قماش است و برای همین است که از خشم بخود می پیچد. چی شده؟ عاطفه اقبال که قبلا عضو ما بوده الان عکس آنهم در کنار دریا می اندازد! وای! پایش هم معلوم است. از تک تک موهایش در جهنم مار آویزان خواهد شد. ژست های بیرونی مجاهدین را در رابطه با هواداران بی حجابشان امروز نگاه نکنید. در شرایط فعلی آنها مجبورند وگرنه همین چند هوادار را هم از دست می دهند. آنها نیز در افکار ضد زن دقیقا با جمهوری اسلامی مشترک هستند. منشا افکارشان در ایدئولوژی اسلام گره خورده است. مسعود رجوی در نشست درونی مجاهدین در سال ۶۵ با این جمله تحکم آمیز به اعتراضات زنان مجاهد در رابطه با حجاب پایان داد: " خواهران مجاهد ما در جامعه بی طبقه توحیدی و حتی در آن دنیا هم حجاب خواهند داشت! " – به مجاهدین پیشنهاد میکنم بحث های درونی حجاب مسعود رجوی را بگذارند تا معلوم شود چقدر افکار او در ابطه با مقوله زن شبیه خمینی و خامنه ای است. همان مسعود رجوی که برای کار کردن با زنان عضو شورای رهبری حتما باید برای تک تک آنها خطبه عقد میخواند و به گردنشان گردنبند عکس مسعود رجوی را به مثابه قلاده ی صاحب داشتن، آویزان میکرد. همان زنان شورای رهبری که مریم رجوی در نشست های متعدد به آنها می گوید: "شما ناموس رهبری هستید. شما بی صاحب نیستید. او اگر شما را عقد کرده برای این است که میخواهد به مثابه ناموسش از شما حفاظت کند! آبروی مسعود را حفظ کنید" و یا می گوید : "از این به بعد شما شوهردار هستید. مسعود شوهر شما است. اگر هر کدام از شما به مثابه زنان مسعود به مرد دیگری فکر کنید به او خیانت کرده اید." و یا اینکه : "اگر با مردان زیر دستتان نرم برخورد کنید به مثابه این است که با آنها رابطه جنسی داشته اید. " برای همین توانست فحاش ترین را از همین زنهای شورای رهبری اش مثل فهیمه اروانی و مهوش سپهری بسازد. به مریم رجوی پیشنهاد می کنم ویدئوهای این نشست ها را که موجود است منتشر کند اگر مدعی است من دروغ میگویم.
امروز مریم رجوی برابری زن و مرد را در این می بیند که زنجیر بدست خواهران مجاهد داده که با برادران مجاهد با هم در روز عاشورا سینه و زنجیر بزنند و مداحی کنند. و خودش پرچم سبز ابوالفضل در دست، اسلام ارتجاعی خمینی و مجاهدین را نمایندگی میکند. او خوب میداند که مسعود رجوی در پی بهره برداری از مذهب توده ها برای سوار شدن بر آنها است. به او باید گفت : دیر آمده اید. خمینی در سال ۵۷ یکبار بر موج خون و احساسات مذهبی مردم سوار شد و روی کار آمد. اما جامعه ایران یک تجربه را دو بار از سر نخواهد گذراند. به بیراه رفته اید. گفته ام و باز هم می گویم: از گندم تهران نخواهید خورد. بگذارید یکبار دیگر تاکید کنم رومینا فقط یک نام است. آنچه باعث میشود پدر رومینا سر او را با داس بِبُرَد، ریشه در همین افکار ارتجاعی و عقب افتاده دارد. منتها در هر شرایطی به یک شکل عمل میکند.
براستی به این عکس بنگرید. کدام یک از این دو نفر شریک اندیشه های خمینی در رواج مذهب ارتجاعی هستند؟ کدام یک از آنها میتواند با جمهوری اسلامی “ایدئولوژیک مان” همکاری داشته باشد؟
عاطفه اقبال – ۲۷ می ۲۰۲۰
- من در این نوشته فقط نوکی به خاطرات زده ام. در مورد هر کدام از این موارد در خاطراتم بصورت مفصل توضیح داده ام. ضمن اینکه جزوه مفصلی در رابطه با افکار مشترک ضد زن مسعود و مریم رجوی با خمینی و خامنه ای در دست دارم که با فاکت های مشخص منتشر خواهم کرد.


کامنت ها 

Atefeh Eghbal
گفته های حسن حبیبی از وابستگان نزدیک مجاهدین در رابطه با عکس های سوفیالورنی من و نشان دادن عمق افکار ارتجاعی مجاهدینFarideh Irani
تنها تفاوتشان با آخوند ها نوع پوشش است،
واي به روزى كه قدرت دست چنين آدم هايي بيفته

Homa Moradi
این مرتیکه خجالت نمی کشه؟

Kamoos Motazed Kivani
مردک کودن
Pedram Nowandish
خوب اینقدر حسود نباشند،مری هم بره کنار ساحل و عکس سوفیا چی چی بگذاره.

Atefeh Eghbal
بحث بسیار جدی است. بحث افکار ارتجاعی سازمانی است که تا عمق ذهن شبیه به خمینی و خامنه ای شده است.

Pedram Nowandish
در جدی بودن مسئله شکی ندارم. اما مجاهدین است دیگه،مثل اینکه بخواهی با خمینی بحث منطقی داشته باشی

Hashem Saeedy
راهپیمایی ه۷ من‌مطمئن ام مجاهدی ندیدم ، اگر هم‌بوده به اسم‌مجاهد نبود، فدایی جماعت نبود مجاهد عقب مانده پیشکش

Atefeh Eghbal
نخیر مطمئنا نبودند. دروغ میگویند که خودشان را مترقی جا بزنند. بقول شما حتی فدائیان نبودند. مجاهدین این حرکت را ضد مردمی و چپ روانه در شرایط آنروز می دانستند.

Victoria Archad
واقعا بشما بخاطر این افشاگریها تبریک میگویم. نجات ایران از قفس تحجر و جنایت به فکر و تجربه و قلم شما عزیزان جدا شده از نکبت اسلام وابسته است. سلامت و ‌موفق باشید

Atefeh Eghbal
امیدوارم که بتوانم تمام آنچه را که تجربه کرده ام بخاطر ثبت در تاریخ منتشر کنم. تا این جماعت نتوانند چهره ی خود را مثل خمینی در سال 57 رنگ بزنند و به مردم غالب کنند.

Reza Dargahi
این مردک بی اخلاق الحق که مرید مسعود است، بی جهت نیست که میگن تره به تخمش میره حسنی به رهبر عقیدتی

Zahra Hassanzadeh
چقدر زیبا وشجاعانه خود را از قید و بند این قرون وسطائیها رهاکردید .درود بر شما

Masoud MeymanatJavid
خانم اقبال
من در دو مورد حتی در دهه سیاه ۶۰ حکومت خمینی و قوانینش را به حساب نمی آوردم
۱- صدای مو سیقیم محله را ور می داشت. حنی همسایه روبروییمون کمیته بود و دائم با اخم و تخم خونه مون رو نگاه میکرد و مخصوصن جلوی پنجرهای که تمام دیوار را میگرفت با خواهرم و دوستاش تانگو می رقصیدم. جدن بگم‌من‌حتی ۵ صبح صدای استریوم ملت و از خواب بیدار می کرد
۲- تو پشت بام، تو جلوی پنجره، حتی وقتی برف پارو میکردم حدا قل بلا تنم لخت مادر زاد بود. خونه ما خیلی کوتاه تر از همسایه ها بود و راحت همه جای داخل خانه ما زیر نظر همسایه های فضول. خانه مون هم همچین بالای شهر نبود.
اینجا هم در بعضی ایالت ها مثل تگزاس بهم گفتن جرمه لخت بری جلوی پنجره --- این دیسنت اکسپوژر --- اما تو مخ ماهی نمیره، خونه می رسم از جلوی در لباس ها رو میکنم. اینها انقدر مغزشون خرابه که همش بفکر دیدن یک‌سانت از بدن ملتن.
من جای شما بودم بیشتر عکس های سو فیا لورنی می انداختم

Zaman Feyli
تهش هم چه خبرها که نیست عاطفه جان! من از بچگی تا حالا که برادر مسعودشان را دیده‌ام گویا قرار نیست موی سرش حتی یک تار سفید شود و از سال‌ها پیش هم لامپ تصویرش سوخته و گویا قرارست او هم یک جمعه‌ای بیاید!

Atefeh Eghbal
زمان جان برای اینکه میخواهند گذشت زمان را نشان ندهند. عکس جوانی مسعود را پخش میکنند. در حالیکه موهای سپید از نظر من آن رد پای زمان و تجربه است که باید با افتخار منتشرش کرد. اما خوب رد پای زمان برای اینها تجربه ی خوبی بجا نگذاشته است. برای همین با رنگ آنرا میخواهند پاک کنند. در سازمان حتی به خواهرها توصیه میکردند که موهایتان را رنگ کنید تا روحیه تان خراب نشود! گویا روحیه را رنگ مو تعیین میکند.

Homa Moradi
اولا دستت درد نکند....عاطفه جان نوشته هایت ...تاریخ نانوشته است....خواهش می کنم، حفظ شون کن...نمی دانم چطور می توانم باری از روی دوشت بردارم که بتوانی این تاریخ در سینه ات را مدون کنی...در رابطه با عدم شرکت مجاهدین در تظاهرات بمناسبت ۸ مارس ۵۷ ... باید بگم، مجاهدین فقط نیستند که این دروغ را می گویند...بسیاری از چپ ها هم اینکار را می کنند ...که تا وقتی ما زنده هستیم....فقط آبروی خودشان را می برند......من و بسیاری از شرکت کننده گان و سازمان دهندگان این تظاهرات بسیار ضرب‌الاجلی....گواهی می کنیم:
هییییییییییییییییچ سازمان و حزب سیاسی از این تظاهرات حمایت که نکرد هیچی، برخی ممنوع کردند و برخی حتی جریمه کردند. این از این
بقیه اش....آنها آن جای مشهورشان می سوزد که تو اینقدر محبوبیت داری....تازه سوفیا لورن که هیچی، جینالوبریجیدا هم به پایت نمی رسه!
این سازمان سکت مانند....امید ش به خانواده شهدای "مجاهدین واقعی" در ایران است.... والا مدتهاست که سال و کوپالش ریخته و فقط زرزر می کنند و خود فروشی....بدترین ضرر اینجور مذاهب و یا حتی ایدئولوژی های غیر مذهبی اما هر دو بنیادگرا و توتالیتر....همان است که گفتی.... جامعه را به عقب کشیدن و بخصوص فرهنگی

Atefeh Eghbal
هما جان برای جینالو بریجیدا کلی خندیدم. ولی بسیاری از این خاطرات مکتوب شده است. به دلایلی تا بحال منتشر نکرده ام ولی از این به بعد تردید نخواهم کرد. تمام آنچه گذشته است را باید در تاریخ ثبت کرد تا مردم را دوباره فریب ندهند. من بواقع تاریخی در سینه دارم. در رابطه با تظاهرات هشت مارس کاملا حق با تو است. جالب است نمیدانستم یکی از آنها بوده ای. ولی مجاهدین آنزمان با آن موافق نبودند و آنرا تحت عنوان اینکه یک سری سلطنت طلب هستند تحریم کردند.

پیروز محبی
درود بر شما من اگه جای شما بودم برای یک تو دهنی محکم به احمقهای مرتجع لباس شنا هم میپوشیدم.دوم این آقایان برای استفاده ابزاری از بانو مرضیه وبانو مرجان و..... اشگالی ندارد بانوان با سر باز ولباسهای آنچنانی در تظاهرات شرکت کنند . اشکالی ندارد مسعود خان حرمسرا در اشرف حرمسرا داشته باشد اشکالی ندارد به مردان حکم کنند زنانشان را طلاق بدهند و......

Atefeh Eghbal
پیروز عزیز، من برای خوش آمد و یا تودهنی زدن به کسی لباسم را انتخاب نمیکنم. من آنچنان که خودم مایلم لباس می پوشم و عکس می اندازم و هر چه را که دلم بخواهد منتشر میکنم. من همانی هستم که نشان میدهم. اما اینها هستند که افکار بغایت ارتجاعی شان را پنهان میکنند و الان از سر ناچاری با یکسری هوادار بی حجاب می خواهند سر مردم کلاه بگذارند. روند وارد شدن بی حجابان را هم مفصل توضیح خواهم داد که چگونه به آن تن دادند.

Fereydoun Najafi
افکار ارتجاع آخوندها رو چپ آرایش می کنند و بخور هواداران بی مطالعه می دهند و پیش خودشان فکر می کنند شق القمر کردن. ۴۰ ساله اروپا هستند و هنوز مغزشان در گیر این مسائل است واقعن حیف از جان های پاکی که به پای اینها ریخت

Atefeh Eghbal
واقعا همینطور است. یکسری هوادار که تا بحال هیچ بهایی نپرداختند و خیلی هاشون به لحاظ مالی به اینها وابسته هستند را دور خودشون جمع کردند و شعار می دن. غافل از اینکه ما چهل و اندی سال است که ماهیت اینها را به چشم دیده و تجربه کرده ایم. مغزشان هنوز درگیر همین چیزها است. وگرنه چرا اکثر نشست های درونی شان به همین مسائل جنسی اختصاص دارد و اعضا حتی باید خواب شبشان را بنویسند. تاسف آور است اینهمه خون پاک که اینها از آن سوء استفاده میکنند.

Schahreiar Scheibeni
در فهميدن مسابقه تقدس اينها با خميني نظريات
مسعود كافي است .
همه چي را جنسي مَي ديد اين مسعود و حضورش در حجتيون قبل از مطرح شدن مسعود در سياست و و ..همكاري با ساواك و ... مرگ مشكوك خياباني و اشرف همسر مسعود تا ...ازدواج با زن ابريشم چي و كف و سوت زدن ابريشم چي و...انقلاب كمر به پايين (ايدلوژيكي)كلا كل ساختار جنسي است .
مسعود اگر نميمرد بيشتر براي مردم شناخته مَي شد .

Atefeh Eghbal
بله مسابقه تقدس مجاهدین و مسعود رجوی با خمینی کاملا واقعی است. و اینکه دیدگاه سازمان جنسی و جنسیتی بود. باید این بحث را با فاکت های مشخص باز کنم. اما با شما در همکاری مسعود با ساواک موافق نیستم.

Masoud MeymanatJavid
خود ابریشمچی مگه چه مدرسه ای میرفت؟

Schahreiar Scheibeni
بعد از اينكه یاران حنیف‌نژاد، در اطلاعیه‌ای رسما موجودیت خود تحت عنوان «سازمان مجاهدین خلق ایران» را اعلام کردند. ۵ ماه پس از صدور این اطلاعیه، یعنی در خردادماه سال ۱۳۵۱، هسته مرکزی موسس سازمان از جمله حنیف‌نژاد، محسن و بدیع‌زادگان به جوخه اعدام سپرده شدند.
اسناد و مدارک زندان بهتر از هر کسی مبین چهره حقیر و پست مسعود رجوی است.در سال 58 جزوات کمیته افشا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سراسر کشور منتشر شد که یکی از این جزوات در خصوص مسعود رجوی و محمد رضا سعادتی بود.در جزوه ای با نام افشای منافقين نام داشت در سال 58اسنادی در دست مردم قرار گرفت که مبین آن بود که مسعود رجوی نه تنها مقاومت خاصی در مقابل ساواک نداشته بلکه تمامی اطلاعات خود را لو داده است.مسعود رجوی در اعترافات ابتدایی خود محمد حنیف نژاد از موسسین سازمان را اینگونه لو می دهد:«از افراد سطح بالای ما بود قد دراز رنگ سفید و سبزه گاهی اوقات عینکی استفاده می کند.محل سکونتش در همان اطلاق کنار من در گلشن بود.ترک و اهل آذربایجان بود.....»نشانه های فوق نشان از اوج مقاومت رجوی در مقابل ساواک است که همه چیز را حتی رنگ پوست کسی که رابط و مسئول وی بوده است را اینگونه لو می دهد.
مسعود رجوی در مورد محمد بازرگانی کروکی منزل وی را برای ساواک رسم می کند و از ساواکی ها می خواهد که درباره حنیف نژاد از سعید محسن و ناصر صادق بازجویی نمایند.
وی حتی در طول بازجویی افرادی چون اصغر بدیع زادگان موسس سازمان و هوشمند خامنه ای و ابراهیم داوری را به بد ترین نخو ممکن افشا می کند.در خصوص اصغر بدیع زادگان اینگونه می نویسد:«نام فامیل وی ویدعی یا بدیعی است مهندس بود و احتمالا مهندس شیمی و کارمند یا استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران قد کوتاه سیه چرده یا سبزه مو فلفل نمکی چشم مشکی ....»جالب آن است که رجوی در انتها نیز اعتراف می کند که:«افرادی را که از ابتدا تا انتها و حتی برای یکی دو جلسه در این گروه هم شرکت کرده اند قبلانوشته ام.»در انتها نیز وی با خواست ارتشبد نصیری جلاد معروف ساواک به دلیل کمال همکاری و همکاری صمیمانه با بازجویان مورد تخفیف و ارفاق مجازات قرار می گیرد.آقای "محمدحسن عبدیزدانی" یکی از این افراد است که همان زمان در زندان بوده و در این رابطه خاطرات جالبی دارد

مازیار ایزدپناه
عاطفه جان لادن را بخوبی بخاطر دارم که بسیار مهربان بود و فعال و زحمت کش که متاسفانه در همان جوانی به سفر آخرین رفت.

Atefeh Eghbal
لادن بسیار دوست داشتنی بود. بعدها شنیدم که بر اثر سرطان در پاریس از دنیا رفت. همسرش را در پاریس دیدم. ماجراهای پشت پرده آن زمان خودش یک مبحث جداگانه و مفصل است.

Mahyar Mahyar Mahyar
مغزهای زنگ زده اینها ایدولوژی کثیفی دارن توهم زده فکرشون سیاه ...

Atefeh Eghbal
بله مغزهای زنگ زده وقتی ایدئولوژی ارتجاعی و مذهبی را داخلش بریزند همین از آب درمی آید.

Fereydoun Najafi
راستی سوفیالورن هنرمندی پیشرو و انسانی آزاد است که قابل احترامت است.

Atefeh Eghbal
بله سوفیالون علاوه بر آزاده و پیشرو بودنش. هنرمندی در خور تحسین در دنیای سینما است و فیلم های باارزشی را بازی کرده است.

Ivan Perry
انزمانها که مجاهدین در به در دنبال هوادار میگشتند من از انها پرسیدم چه تفاوتی حکومت اسلامی با شما دارد شماها هم حجاب دارید گفتند ما بعنوان مجاهدین که بسازمان احترام میگذارم روسری سرمان میکنیم ولی برای بقیه اجباری نیست گفتم فردا حکومت دست شما بیفتد شما هم همه را زور میکنید بحجاب گذاشتن مگر خمینی نگفت حجاب اجباری نیست یکدفعه شنیدیم یا روسری یاتوسری

Atefeh Eghbal
چه جواب خوبی داده اید. هیچ کس برای احترام به مجاهدین حجاب سرش نمیکرد. جوی به وجود آورده بودند که اگر کسی با آنها بود ناچار به گذاشتن حجاب میشد. آنزمان که اساسا کار کردن با مجاهدین منوط به گذاشتن حجاب بود. مثلا در قبل از سال شصت شما حتی یک هوادار بی حجاب مجاهدین را نمی دیدید. همه کسانی که هوادار میشدند برای کار کردن با آنها باید حجاب می گذاشتند از نمونه های عینی آن بیشتر خواهم نوشت.

Behranggramian
بانو ، در زمان حوادث آبان سال گذشته یکهو رنگ عوض کردند.چند مجری خانم تلویزیون مجاهدین کشف حجاب کرده بودند که برای من هم عجیب بود.
گویا فکر کرده بودند کار آخوندها تمام است و اینطوری می‌خواستند به مردم پیام بدهند که طرفدار آزادی زنان هستند تا جایی در آینده ایران داشته باشند

Atefeh Eghbal
بله اما همان مجری ها هم از هواداران بیرونی مجاهدین بودند. که به مثابه رنگ زدن چهره ی خود پایشان ناگهان به تلویزیون مجاهدین باز شد. من این جماعت را بخوبی می شناسم. و میدانم که آزادی زن در روابط آنها هیچ جایی ندارد. آنچه بیان میکنند پوشال است.

Daniel Behrouz
ارتجاع نهادی است در تفکر مذهبی که به اشکال مختلف ظاهر می شود ، تفسیر عکس زیبای یک دلاور سابق مجاهد در کناره دریا در نوعی همدردی با خواهران خود در ایران به همراهی کردن با خمینی ، علامت یک تفکر سوپر ارتجاعی است و بس .

Atefeh Eghbal
بله درست میگویید. ارتجاع اشکال مختلف دارد. منتها من این تجربه را کسب کرده ام که از هر دری وارد شود آنرا بشناسم و مچش را بگیرم. اینگونه رفتارها همانطور که شما گفتید علامات یک تفکر سوپر ارتجاعی است و بس

Majid Bidar
عاطفه عزیز، خودشما هم خوب میدونید که وقتی یابوی هرزه ای مانند این بسازبفروش هرجایی (که مشابه او در دور و بر این جماعت بسیار است) چال دهان گشاد خود را باز و به پاچه گیری میپردازد، سالم بودن و درستی طرف مقابل را به اثبات میرساند. اصلا شک نکنید! حضور حتی یک جانور نظیر این کفتار در کنار حضرات موسوم به مجاهدین، تائید تمام عیاری است از طیب و طاهر بودن این جریان و روابط و مناسبات شان!! مبارکشان باشد! و از طرف دیگر، شکرخوری این هرزهٔ مست سند پاک بودن و درستی صحبت شماست.
از این لحظه به بعد سوفیا لورن که هیچ، راکوئل ولش، برژیت باردو، جینالولو بریجیدا، مرلین مانرو و ... هزاران هزار بار پاک و پاکیزه تر از فاطمه زهرای آنها و از زینب کبرا و صغراشان است. درود بر تو عزیز

Atefeh Eghbal
مجید عزیز بله خوب گفتید این جماعت بهتر است به همان فاطمه زهرا و زینب کبری به عنواان اسطوره های مشترکشان با خمینی و خامنه ای بچسبند و یقه ما را رها کنند.

Reza Dargahi
حتا وزیر ورزش این تشکیلات مخوف در بک جلسه سخنرانی که موضوع آن پهلوانی و لوطی ‌جاهلی بود میفرمودند پهلوان ها بیشتر خصوصیت لوطیگری دارند ولی جاهل نیستند.طفلکی نمیداند که مشتق فعل لوطی گری لوطی است که اسم فاعل لوطی گری است و لوطی هم به معنای کسیکه از قوم لوط آمده و منسب به آن قوم میباشد. من در آن جلسه یواشکی با یکی که پهلوی من نشسته بود کلی مسخره اش میکردیم و میخندیدیم من به رفیقم میگفتم ایشان به این یارو حسنی که به رهبر عقیدتی رفته ریاست فدراسیون تره را بده که به تخمش رفته

Reza Dargahi
ببین فرقه به چه فلاکتی افتاده که مردک قواد را انداختن جلو که براشون برنامه لایو بگذاره که سیاست های فرقه را توجیح کنه

Amir Zahedi
من عاشق صوفیا لورن بودم و هستم. اگر تاملی در زندگی این زن شود. خواهند دانست که چه زن شجاع و بهترین هنرپیشه ایتالیا و جهان بوده است.. فیلم‌های برنجزار های تلخ. فیلم گل آفتابگردان. کنتسی از هنگ کنگ با چارلی چاپلین وو.

Atefeh Eghbal
بله سوفیا لورن به عنوان یک هنرمند پیشتاز و مردمی چهره ی بسیار خوبی در افکار اجتماعی دارد. فقط این جماعت عقب افتاده هستند که او و امثال او را هرزه می دانند. فیلم های سوفیالورن تاریخی است.

Sepehrdad Gorgin
درود ها نثار شما شیر زن شجاع و انقلابی !

Sheykhani Gilemard
حیف شما نیست که اینهمه نیروی خود را صرف پاسخگویی به یاوه های کسانی میکنید که سازمان آنها یک کالت واپسگرای متعفن اسلامی است و هیچ جایگاهی در میان هیچ طبقه ای از مردم ندارد ؟
شما که تجارب ارزشمندی برای سازماندهی دارید همه نیرو و توان وامکانات خود را در افشای هرچه بیشتر حکومت قمه و قیمه بکار گیرید و بر جسد متعفن شغالان مرده شلاق نزنید
بنظر من هیچ ضرورتی برای افشای بیشتر چهره واپس مانده بویناک این دار و دسته اسلامزده وجود ندارد زیرا عملکرد دد منشانه و مزورانه و غیر انسانی آنان در چند دهه گذشته بخودی خود چهره ترسناک و نابکار و مخوف آنان را ترسیم کرده است
اکر کتاب « دست های آلوده» سارتر را تاکنون نخوانده اید حتما بخوانید و وجوه مشترک خوفناک آنرا با سازمان مجاهدین تماشا کنید. این را هم بگویم که
افتخار میکنم که سوفیالورن هموطن من است!

Atefeh Eghbal
گلیه مرد عزیز، من وقتم را صرف پاسخگویی نمیکنم. بلکه این موارد را تبدیل به بهانه ای میکنم تا آنچه را که شاهد آن بوده ام و تجربه کرده ام را برای افکار عمومی بیان کنم. تجارب من و ما شخصی نبوده که آنرا برای خود نگه داریم. باید برای ثبت در تاریخ نگاشته شود. اتفاقا زوایایی از چهره ی این جماعت در مشابهت حیرت انگیز با خمینی و خامنه ای وجود دارد که باید بیان شود. به خودتان نگاه نکنید. هستند کسانی که هنوز با چهره اینها آشنا نیستند. ولی خوب در این میان مثبت این است که شما یک هموطن سوفیالورن پیدا کردید. 

Daniel Behrouz
زنان ما عناصر پیشتاز مبارزه برای عدالت اجتماعی و تقویت فرهنگ دمکراسی هستند ، ابزار دست مشتی تبهکار نخواهند شد ، هرکس بخواهد زن را تحقیر کند باید ادب کرد ، روابط انسانی و عشق بین انسان ها ، قدرت است ، ضعف نیست ، مردان دیوث خدا

Atefeh Eghbal
دقیقا باید مقابل این افکار ارتجاعی با قدرت تمام ایستاد. چه از طرف جمهوری اسلامی باشد و چه از طرف مجاهدین یا هر کس دیگری

Majid Vajdi
خانم اقبال امیدوارم وقت طلایی تان را که همان بازگویی محیط پیرامونی ،طنز های زیبای کلام تان و...ادامه پیداکند و وقت طلایی و زیبایتان صرف هنرمندی های بیکرانی شود که ما در این گوشه ی بلازده ،بدان نیازمندیم ..پاسخگویی های "این چنینی"شاید ما را بی بهره کند ...با آرزوی بهترین ها در دوران کرونائئ.. ...شاد و سربلند و پر انرژی باشید.

Zohreh R Rad
و وقت طلایی تان بازگوی انچه که درفرقه ی مجاهدین گذشت

Atefeh Eghbal
مجید عزیز، اگر وقت طلایی داشته باشم بجای همه کارهایی که شما گفتید اتفاقا ترجیح می دهم تجارب خود در آنچه شاهد بوده ام را با دیگران به اشتراک بگذارم و بخشی از تاریخ نوشته نشده این مردم را به ثبت برسانم. آنچه من در رابطه با زندانهای رژیم و یا روابط مجاهدین می نویسم بخشی از این تاریخ است که باید مکتوب شود. اگر وظیفه ای به عهده ی من است اتفاقا همین است که اینهمه را تحت نام مصلحت پنهان نکنم. تا به حال کمی دستم می لرزید. امروز میدانم که باید بنویسم. طنز و هنر را در بسیاری از تولیدات دوستان می توان یافت. من اما در جایی قرار داشته ام که باید آنچه را که دیده ام را بیان کنم. برای اینکه اشتباهات تاریخی تکرار نشود. سلامت باشید

Majid Vajdi
درود بر شما ...بی شک نیازمندیم ...شاد و سربلند و سلامت باشید خانم اقبال عزیز.اقلن سه سال با آنها هم بند بودیم و آنچه برما گذشت ...

مجتبی صالحی
مجاهدین بخشی از پروژه اسلام‌ مارکسیستی هستند که همسو با حکومت و در واقع بخشی از حکومت اسلامی در قامت جعلی اپوزیسیون میباشند ! وظیفه رفیق مسعود رجوی و خواهر مریم ! گرفتن زمان از مجاهدین و پیر و پاتال نمودن نیروی جوانی این بخش از اپوزیسیون در خارج از کشور میباشد تا مبادا در داخل کشور موی دماغ حکومت مارکسیستهای اسلامی شوند و منافع دمکراتهای آمریکا و روسیه و چین و سوسیالیستهای اروپا را در داخل حکومت جمهوری اسلامی به خطر بیندازند ! لذا دولت های سوسیالیستی اروپا مثل فرانسه و دموکراتهای آمریکا که مالکان اصلی جمهوری اسلامی میباشند مدیریت نمودن و انزوای مجاهدین و پیر و پاتال نمودن مجاهدین خلق در خارج از کشور میباشد تا هر کسی از ملت ایران که با جمهوری اسلامی مخالف میباشد را به کمپین مجاهدین هدایت و در آنجا او را مشمول مرور زمان کرده و پیر و پاتال اش نمایند و همچنین در داخل ایران نیز از مجاهدین در نزد مردم و عوام بعنوان دشمنان دین خدا یاد کرده و آنها را در نزد مردم عادی نیز تروریسم‌ جلوه دهند ! مریم و مسعود از شرکای اصلی جمهوری اسلامی برای مدیریت و سرکوب بخش نیروهای اپوزیسیون مجاهدین میباشند لذا باید احکام سختگیرانه اسلامی را در مورد انزوا نشینان و کمپ‌نشینان مجاهدین بعمل آورده تا آنها را مرتجع و منزوی و گوشه نشین سازند تا بقول خودمون ( عقیم فکری و ذهنی گردند و خطری نداشته باشند )

Atefeh Eghbal
ادغام اسلام و مارکسیست توسط مجاهدین زمان شاه بود. رفته رفته مجاهدین در چهارچوب قرارگاه های بسته خود کاملا مارکسیست زدایی از ایدئولوژی خود کردند. و خلص شدند اسلام ناب خمینی. یعنی الان اگر عمیق بنگریم اسلام هر دو با هم مو نمیزند. فقط این یکی میخواست چهره آنرا تزئین کند که موفق هم نشد . چون ماهیت را نمیتوان پنهان کرد. در این عکس های مریم رجوی میتوان شباهت آنها را با خمینی و خامنه ای دید.

Reza Dargahi
همان دوغ آب سوسیالیستی بر روی افکار کهنه و ارتجاعی اسلامی بود که سازمان توانست بعد از انقلاب مثل باد کنک رشد کنه ولی با خیانت برادر مسعود یواش یواش آن دوغ آب هم رنگ باخت وامروز با آن تعداد محدود در یک مسجد بزرگ در تیرانای آلبانی شب ها مشغول دعا و روزها مشغول پس دادن دعا میباشند

مجتبی صالحی
آقا مخلص سوفیا لورن صد در صد داخلی و بومی خودمون هم هستیم. تا باد چنین بادآ

Atefeh Eghbal
تازه الان یک گزک دیگر هم دستشان آمد. میخواهند بگویند که عاطفه اقبال با مردان نامحرم هم می خندد. جام توی جهنم جهنمه .

Zohreh R Rad
انصافا یه سر و گردن از حکومت بالاترن حداقل ما رو عقد رهبری نکردن ..این فرقه توهمش از سران حکومت بیشتره

Atefeh Eghbal
زهره جان من فکر نمیکنم هیچ کدام بالاتر و پایین تر باشند. حکومت عوضش اینهمه کشت و اعدام کرد. اینهمه اجازه قتل دختران توسط پدران و همسرانشان را داد. اینهمه کودک خیابانی و فقط و فلاکت ببار آورد. تفاوت فقط در قدرت بودن و در قدرت نبودن است.

فرشته وزیری نسب
این سازمان مخوف و ارتجاعی!

Atefeh Eghbal
متاسفانه هستند کسانی که ماهیت واقعی آنها را نمی شناسند.

Farzaneh Kosari
من هر گز طرفدار مجاهدین نبودم،ولی منهم یک خاطره از آنها دارم،
تازه بخارج کشور امده بودم و داشتم در خیابان اصلی شهر راه میرفتم که یکمرتبه چشمم به یک عده ایرانی که دور میزی جمع شده بودن افتاد (گویا میز کتاب مجاهدین بود)با خوشحالی به طرف آنها رفتم تا سوالی بکنم و یکی از آن آقایان گفت صبر کنید آن کنار تا یکی از خواهران بیاید و با او صحبت کنید ،
شوک شدم و دمم را گذاشتم روی کولم و رفتم

Atefeh Eghbal
چه نمونه جالبی را بیان کردید. از این نمونه ها متاسفانه فراوان است.

Schahin Sharifian
دستت درد نکنه!

Bahman Abkenar
ارتجاع غالب به کیم کاردشیان رسیده
ارتجاع مغلوب هنوز رو‌ سوفیا لورن گیرپاژ کرده
خانم شما افتخار کن که زدی تو خال این مرتجعین

Atefeh Eghbal
بله بقول دوستی امام جمعه مشهد هم به سوفیالورن بند کرده بود.

Goolnaz Gabrae
ممنون. ما هر كدام بايد با گذشته ي خود برخورد كنيم. برخورد با ديگر تفكرات و گروه ها و لايه هاي اجتماعي به راستي هم راحت تَر است هم سطحي تَر.

Atefeh Eghbal
دقیقا باید تجارب این گذشته را با افکار عمومی به اشتراک گذاشت. راستش من تا بحال هم اهمال کرده ام در این مورد

Hanif Hidarnejad
همانطور که نوشته اید "در واقع امثال سوفیالورن از نظر این جماعت تن فروش هستند! تن فروش هم از نظر اینها هرزه است و احتمالا باید اعدام شود. فکر کنید که اگر مثل رژیم، قدرت دستشان بود، چه میکردند؟" جان کلام اینکه: زن مالک جسم خود نیست. باید سر به زیر باشد. آن باشد که مرد می خواهد و آن شود که رهبر می خواهد و ....

Atefeh Eghbal
بله همانطور که امام جمعه مشهد هم رقص جوانان را به افکار سوفیالورنی در مقابل افکار فاطمه زهرایی تشبیه میکرد. اینجا هم دقیقا همین است.

Ali Omeedi
درود بر شما رفیق عاطفه گرامی. لکوموتیو تحول و ترقی تاریخ مردم ایران وارد پیچی شده که گذر از آن پیچ‌ فردای پر سعادت این مردم بلازده است. انبوه نیروهای ضد ترقی و ارتجاعی در رنگ‌ها و پوشش های مختلف در کار و تلاش توقف این لوکوموتیو یا انحراف آن هستند، سازمان مجاهدین رجوی یا بعبارت دقیق‌تر و درست‌تر فرقه رجویه یکی از این دسته های ارتجاعی مضر و خطرناک میباشد. در ارتباط با این فرقه ، پارادوکس فلج کننده آیی وجود دارد، چون این ارتجاع در رقابت و مخالفت با ارتجاع حاکم خود را سازمان داد، گروهی چشمگیر از مردم بخصوص جوانان با تاثیر از شیفتگی به مبارزات مجاهدین اولیه و با توهم مبارزه با رژیم با دوز و کلک به صفوف این فرقه کشیده شدند. بخش بزرگی از سیاستهای سران فرقه از قبیل راه انداختن مضحکه آیی رسوا به اسم انقلاب ایدئولوژیک و ... در غل و زنجیر نگه داشتن این آدم‌ها در چارچوب این فرقه حسن صباحی ی خوف انگیز متمرکز بوده است، ایستادگی مقابل محموعه ترفندها و اقدامات فرقه ، مصداق ترقی خواهی و آزادی طلبی میباشد که بدلایل فلج کننده آیی شکلگیری صفی از معترضین علیه این فرقه ارتجاعی تحقق نیافته است . افشا ی همه جانبه این فرقه و برملا کردن همه ماهیت ارتجاعی و سیاست های ضد انسانی این فرقه ، یک گام ضرور در راستای تقویت لوکوموتیو اشاره شده و هم چنین در پاسخ به شکلگیری یک نیروی منسجم علیه این فرقه ‌ودر راستای مبارزه عمومی علیه ارتجاع حاکم میباشد. مجموعه فعالیتها و نوشته های منتشر شده تاکنونی شما، این سمت و سو را دارد ولی باید با سازماندهی همه نیروهای همسو با شما در درون و بیرون این فرقه باید تکمیل شود. دست همه نیروهای آزادی طلب و ترقی خواه و برابری خواه در دستان شما قرار دارد. موفق باشید.

Atefeh Eghbal
حسن صباح تشبیه خوبی است برای حصارهایی که این جماعت دور قرارگاه ها و اعضایشان کشیده اند. 

Marzieh Marzieh
مردم ایران از افکار و اعمال دولت اسلامی جانشان به لبشان رسیده هرگز آرزوی چنین سازمانی را برای هدایت و سیاست نخواهند پذیرفت..... از کوزه همهن برون تراود که در اوست خیلی خیلی برای آنها متاسفم چی بودند و حالا چی شدند!!

Atefeh Eghbal
منهم واقعا متاسفم از مسیری که طی کردند و به اینجا رسیدند.

Marzieh Marzieh
چند سال پیش من چیزهایی شنیدم ولی حالا مطمئن شدم.

Atefeh Eghbal
نوشته های من همه مشاهدات عینی ام می باشد.

Marzieh Marzieh
عگس شما زیباست و لباس شناا هم نپوشیدید..... اشکالی در آن نیست... بهتر بود با این اندام زیبا با لباس شنا عگس می گرفتید.... تا آنکه نتواند دید! گور شود!

Mohamad Reza Davodi
یکی از جریاناتی که باعث تغییر مسیر تحولات ایران نقش ایفا کردند همین مجاهدین بودند..‌.یادم هست برای انحلال سندیکا ها خیلی اصرار می کردند

Atefeh Eghbal
بله آنها هم نقش داشتند. این اصرار برای انحلال سندیکاها را ممکن است بیشتر شرح دهید؟ با تشکر

Marzieh Marzieh
چشممان روشن بعد از حزب‌الله و گروه گشت و گروه خواهران زینب و. انجمن های اسلامی در محل کار و کوچه و مدرسه و دانشگاه... دستخوش بابا ست خوش به این سازمان مجاهدین. . حال چه تفاوتی بین سازمان شما و گروه القاعده افغانستان هست؟!

Atefeh Eghbal
دقیقا گویا مجاهدین سریعتر از رژیم به دستور پلیس فتا گشت فضای مجازی را شروع کردند.

Bah Man
من بسیار خوشحال خواهم شد اگر مدارکی در دست دارید به اشتراک بگذارید . شخصا برای مسائلی را که عنوان کردید بسیار مهم هستند

Atefeh Eghbal
دوست گرامی من مشاهدات عینی ام را دارم بیان می کنم. مشاهدات من خود مدرک است. اما مدارک بسیاری هم در رابطه با این موارد وجود دارد که در جزوه ای که منتشر خواهم کرد. میاورم.

Masi Lorestani
به قدرت نرسیدن اینجور تو کار مردم دخالت میکنن، قدرت بگیرن چه میشن؟!

Atefeh Eghbal
به قدرت نرسیدن هنوز دارن دستورالعمل پلیس فتا را اجرا میکنند و گشت ارشادی در فیسبوک می گذارند. قدرت برسن میشه دستگیری و اعدام. دیدیم خمینی چه کرد.

Bijan Shakibi
از مجاهدین متنفرم با اینکه هیچ ارتباطی با حاکمیت یا احزاب و گروه و دسته ای ندارم... انها اگر خدای ناکرده ب این کشور حاکم بودند حکومت بسیار خشن و ضد مردمی ایجاد می‌کردند، شبیه کره شمالی اما با ایدیولوژی اسلامی از نوع برداشت خودشان از آنها در حال حاضر. جز یکعده خانم و آقای مسن کسی باقی نمانده و نسل جوان هم آنقدر روشن و فهمیده و آگاه هستندکه از اینگونه گروه ها و احزاب عبور کرده اند

Atefeh Eghbal
خوب الان به شما هم تهمت مزدوری برای حکومت را خواهند زد. کلا گفته اند که هر کس که در صفحه من باشد و به مطالبم لایک بزند خائن است و باید دادگاهی شود. بله با شما موافقم که نسل جوان از این گروه و احزاب عبور کرده است و بیشتر هم عبور خواهد کرد.

Faramarz Jalali
عاطفه جان بگذار انقدر بگویند تا جان از فلان جایشان در برود

Rouhi Shafii
دوست گرامی، یک سوال و بعد مابقی سوال ها: آیا مسعود رجوی زنده است؟ اگر نمرده چرا سال ها ست که حضور واقعی ندارد و همه مریم رجوی را رهبر فرقه مجاهدین میدانند؟ آیا او را در جایی ( کجا؟؟) پنهان کرده اند تا روزی از او مانند امام زمان به ملت همیشه در صحنه پرده برداری کنند؟ اما سوال اساسی دیگر : سازماندمجاهدین بعنوان یک فرقه مذهبی مرفه ، در هم تنیده، خطرناک تر از ج.ا. شاید هنوز هم برای برخی نوعی جذابیت دارد و با توجه به این امر، شما که در درون انها فعال بوده اید انتشار خاطراتتان می‌تواند پرده از بسیاری روی دادهای پشت پرده بردار. پیشنهاد میکنم انها را هم امروز و نه فردا انتشار دهید تا همانگونه که ج.ا. بر اثر تلاش همگانی دیگر نقطه جذب افراد نیست، فرقه مجاهد نیز از صفحات تاریخ معاصر خط خورد.

Atefeh Eghbal
سئوال مسعود رجوی زنده است یا نه را خود مجاهدین می توانند پاسخ دهند. من در جریان نیستم. اما او را سالها است از زمانی که در کمپ اشرف بود امام زمان نامیدند. اما با شما در اینکه سازمان مجاهدین از جمهوری اسلامی خطرناکترند موافق نیستم. بنظر من هر دو ریشه تفکرات و ایدئولوژی شان یکی است و هر دو عملکردشان یکسان است. بله سعی خواهم کرد خاطراتم را در رابطه با زندانهای رژیم جمهوری اسلامی و در رابطه با تشکیلات بسته و قرارگاه های مجاهدین منتشر کنم. با تشکرMehdi Bahnemiri
از گودنشین خوشم میومد.هرهفته در کنار ۸ نشریه دیگه میخوندم.

Atefeh Eghbal
گودنشین نشریه ای بود که عاقبت مجاهدین از فرصت زندان رفتن من استفاده کرده و آنرا تصرف کردند. مسعود رجوی در یکی از سخنرانی هایش آنرا نشریه بخش اجتماعی مجاهدین نامیده است. چه دروغ بزرگی!

Mehdi Ghatei
هر كه با عاطفه درافتاد ورافتاد

Atefeh Eghbal
امیدوارم مهدی عزیز

Ardeshir Ghalandari
واقعا به کسی چه ربطی داره که مردم چگونه عکس میگیرند، چه می پوشند، چه می خورند، چه می نوشند؟. بابا بروید همان مدینه ان حکومت محمدی تون را محک بزنید، تازه با این ولیعهد انجا هم داره گام به گام مدرن میشه، ینی شماها دیگر برای این جوامعه نیستید، افکارتون رو عوض کنید، داره دیر میشه، وقت نخواهید داشت.

Atefeh Eghbal
اردشیر گرامی به کسانی که گشت های ارشادی در خیابانها و در فضای مجازی می گذارند ربط دارد. آنها ریشه ی افکارشان ارتجاعی و ضد زن است. برای بعضی دیگر دیر شده که این افکار را عوض کنند. بی بازگشت شده اند. درست مثل حکومت جمهوری اسلامی.

Hengameh Afshar
خوب گفتی...

Arash Faryadazadi
یه عمر گفتن خواهر مریم رو ببرید تهران ما رفتیم لب مرز ایران خواهر مریم مجاهدت فرمودند سمت فرانسه.
مقصر ما نیستیم ها.

Atefeh Eghbal
خوب فعلا آرش عزیز به آلبانی بردند. برای همین است که عصبانی هستند.

Zarali Nikrawesh
مجاهدین همان اخوان المسلمین هستند در سبک شیعه و ملی‌گرا و شیخ طبسی آنها ( مرحوم م رجوی ) همان اندازه مدار فکری افراد خود را در محاق ایدئولوژی میبرد که سید قطب مریدان اخوان ال اسلامش. درود بر شما که قاطعانه در برابر ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب ایستاده ایی. از مرتجعین دینی انتظار کبوتر آزادی نمی شود داشت.

Atefeh Eghbal
الان اخوات هم اضافه شده. در برابر برخوردهای ارتجاعی اگر قاطع نایستیم اینها دیگر هیچ مرزی را رعایت نخواهند کرد.

Reza Dargahi
پیروان اخوان المسلمین در ایران شیعه حجتیه ای نامیده می‌شوند

عباس مرادی
انباشت سرمایه بخصوص در ایران بجز از طریق رانت در همه ابعاد اقتصادی سیاسی نظامی امنیتی و قضایی و ... امکان پذیر نیست . استبداد به هر شکل آن و در هر بعدی از فرایند های اجتماعی ، روبنای ناگزیر آن است .
محتمل ترین و الگوی تاریخی طبقاتی قهر سیاسی فرایند انباشت سرمایه در ایران ، حاکمیت سیاسی اشرافیت سرمایه دینی نظامی امنیتی است .
میل به انباشت ، پروسه تداوم حیات سرمایه است . فلذا ، استراتژی همه بخش های آن از خرد ترین تا کلان ترین ، رسیدن به سهم بیشتری از رانت و قدرت سیاسی یعنی حضور در مجموعه اشراف سرمایه دار دینی نظامی امنیتی است . به همین دلیل ، در ابعاد مختلف و کم و بیش آگاهانه یا نا آگاهانه ، از همان مجموعه باورها (ایدئولوژی ) طبقه حاکم بر جامعه پیروی می کند ، چرا که عالی ترین باورها برای ابقای رانت ، یعنی عامل اساسی در پایین آوردن هزینه تولید و انباشتش می باشد .

Atefeh Eghbal
من راستش ربط این کامنت رو با مطلبی که نوشتم نفهمیدم

عباس مرادی
شما از شباهت های نظری و عملی س م خ با رژیم ج ا ا نوشتید ، من از دلایل مادی این شباهت ها و ریشه های گرایشات طبقاتی انسان هایی که می توانند هوادار س م خ باقی بمانند یا جدای از این سازمان همان خط و مشی را در جامعه پیگیر باشند . 

Dariush Arjmandi
از امام جمعه مشهد تا این آقا، به نظر میاد حساسیت ویژه‌ای نسبت به سوفیا لورن دارند!

Atefeh Eghbal
از قرار پایه های ایدئولوژی مشترک راه به حساسیت به سوفیالورن هم می برد.

Mani Khoschin
خوشبختانه دیگر مذهب در جامعه ایران نقشی ندارد و گروه های مذهبی نیز قابل احترام و اعتماد مردم دانای ایران نیستند

Mahru Ghashghaei
خیلی ممنون که در باره این گروهک روانی عقب افتاده روشنگری میکنید . خیلی برایم سخت است از افکار عقب فتاده این فرقه سر در بیاورم. باز هم سپاس

Atefeh Eghbal
ممنون از شما که میخوانید. بنظر من باید در مقابل افکار عقب افتاده از هر طرف که باشد، ایستاد.

Atefeh Eghbal
امام جمعه مشهد: با رقص یک عده جوان و نوجوان نشان دادند که الگوی جامعه حضرت زهرا نیست. سوفیالورن است. - شباهت آخوندها با جماعت رجوی را می بینید! حیرت آور است.Mostafa Pourahmad
عاطفه عزیز
وقتی عکس کنار دریای تورا چند روز پیش دیدم حدس میزدم مجاهدین علیه تو‌ هیستریک می شوند بااین حال راست میگی مواضع ضدزن مجاهدین دیگه برهمه روشن است . خیلی حرفا میشود وفقط دونمونه ازآنچه در مناسبات شون در اشرف برایتون بگم که همه بدونن که چقدر افکار کثیفی در مورد زن دارند .
۱- در هنگام نماز جماعت که اولا خواهر ان در عقب و پشت سر برادران بودند و هیچ وقت در جلوی برادران نبودند تا افکار بد سر برادران نزند!!! واینکه ما برادران حق نداشتیم بدون جوراب باشیم باید حتما جوراب می پوشیدیم تا خواهران پای بدون جوراب برادران را نبینند!!!!یا للعجب
۲- برای رفتن به اطاق خواهر مسئول ،برادران حق نداشتند تنها به اطاق خواهران بروند وحتما باید با یک مسئول بالای سازمان به اطاق آن خواهر می رفتند !!!!حتما اینکه اون خواهر ممکن بود تحریک بشه ویا بالعکس اون برادر ازدیدن آن خواهر ،ناگهان قالب تهی کند ووو
خودم فاکت های زیادی دارم که چون الان درمورد عکس خودت گفتی ،گفتم به عنوان نمونه گفته باشم از این سازمان به اصطلاح انقلابی و پیشتاز خلق قهرمان !!!!!

Atefeh Eghbal
مصطفی عزیز، من یکبار کامل در رابطه با نماز خواهران و آنچه گذشت تا بالاخره ضوابط آن تثبیت شد خواهم نوشت. داستان جالبی دارد. موارد جالبی را گفتید که هر کدام از ما کلی فاکت داریم در این رابطه ها. وقتی عکس را گذاشتم اتفاقا یکی از دوستان همین را زیر عکس نوشت که اینها هم بجوش خواهند آمد که آمدند.

Sara Bastan
حتما باید از دمبالچه مسعود ، یعنی مریم همه یاد بگیرند و پرچم داعشی رجوی را، بلند کنند.هههه
به مریم باید گفت بابا زنان و دختران هنوز از فیلم تایتانیک در حضور تو با زنان بویژه شورای رهبری در قرارگاه ویژه تو یعنی پارسیان بغداد صحبتها می کنند !! بگو به اونها که اگه سوفیا بد است چرا مریم و مژگان و نسرین و تمام شورای رهبری ارشد به زنان و دختران یاد می دادند که در حضورمسعود رجوی موش ،از کلمات عاشقانه صحبت کنند. به حبیبی بگویید بابا خیلی متاسفانه تو و محسن رضائی که زنانشان را گرفتن و کنیز مسعود کردتد ، و متاسفانه شما دربیخبری و حماقت از این زن وشوهر یعنی مسعود و مریم دفاع و در سینه چاکی بسر می برید ، گفته ها بسیار ؛ اگر در خانه کس است این حرف بس است.!!!!
به اونها بگویید بابا این رهنمود ها که به حبیبی داده می شود از ناحیه مریم و شورای ارشد پیر شده است که حسودی می کنند.

Sara Bastan
من اگه بجای شما بودم موهایم را بلوند یا هر رنگی می کردم تا حسودی آن زنان بیشتر شود . دیگه به مردان بی خبری یادداشت و تکلیف ندهند که بر علیه عاطفه بنویسد .

Atefeh Eghbal
تو هوادارای خودشون الان انقدر بلوند مصنوعی هست. سوفیالورن که بلوند نبود.

Saeed Rahman
نمی دانم چرا وقتی سرنوشت مجاهدین را درخاطرم مرور می کنم به شخصیت گلوم gollem در فیلم ارباب حلقه ها می رسم. کسانی که دوران طلایی داشتند اما بدنبال حلقه یا قدرت مطلق خود و طایفه شان را نابود کرد ند. اما قبل از اینکه مجاهدین را زیر سئوال ببریم که زنان چرا روسری دارند و آزادی پوشش در افکار آنها چیست باید بپرسیم آزادی فردی و هویتی را در مناسبات قبول دارند؟ فرد در تشکیلات مجاهدین حق هویت و مالکیت ندارد. تمام آنچه بنام زن در تشکیلات مجاهدین رقم خورد یک تاکتیک برای بی هویتی فرد بوده و هست. قبل از اینکه بدنبال آزادی پوشش در مناسبات باشید باید از آنان سئوال کرد آیا کسی می تواند لباس , فکر , سئوال , زمان, و... برای خود دارد؟ موضوع اصلی که به نظرم در این مواقع باید در نظر داست این است که سوال یا تناقض سیاسی در مناسبات هزار بار نابخشودنی تر و گناه آلودتر از رابطه جنسی است. این را هزار بار مسئولین سطح بالای مجاهدین به افراد مساله دار گفته اند.

Atefeh Eghbal
با شما موافقم . اتفاقا من اصلا روی مسئله حجاب آنها تمرکز نکرده ام. روی رفتاریهای جنسیتی آنها حرف دارم. شباهت های حیرت انگیزشان در این زمینه با رژیم جمهوری اسلامی. بله آنچه که بنام بالا کشیدن زنها در مجاهدین اتفاق افتاد بی هویت کردن زن و برده کردنش بود. در این زمینه بیشتر خواهم نوشت. رابطه جنسی بخودی خود انتخاب فردی است و نمیتواند مورد گفتگوی ما باشد. آنها که یک سازمان وسیع و گسترده را که میتوانست وزنه ای در برابر این حکومت باشد را به اینجا رساندند و در آلبانی زمینگیر کردند باید پاسخگو باشند.

Reza Dargahi
مهر تابان را سعی میکنند با هزاران یونیت بوتاکس و فیلر و کیلو ها سیلیکون شبیه سوفیالورن نمایند ولی از آنجا کت افکار ارتجاعی در آن جمجمه است جواب نمیده

Atefeh Eghbal
نه مهر تابان را بسیار سعی میکردند با لباس های فاخر که تقلیدی از لباسهای فرح پهلوی بود. شبیه او جلوه دهند. حتی خانم صندلی خاص اشرافی و سلطنتی را از فرانسه سفارش داده بود که برایش به کمپ اشرف ببرند.

Golroch Jahangiri
خاک بر سرها فقط هم سوفیا لورن را می شناسند

Atefeh Eghbal
گلرخ جان این عقب ماندگی ذهنی اینها را نشان میدهد. هفت هشت سال پیش یک خبرنگار با مریم رجوی مصاحبه میکرد. از او پرسید چه کتابهایی می خوانید. گفت بینوایان ویکتور هوگو ! یعنی انقدر اهل مطالعه و مدرن

Reza Dargahi
اینا با اینکه اسیر خزعبلات ارتجاعی حادثه عاشورا هستند میخوان به ما لطف کرده و ایران را آزاد کنند.
خنده حضار


Aleheh Mohseni
این ابلهان مذهبی هستند و عموزاده ج ا هستند ، یک زن حق دارد ومی تواند هر طور که میخواهد زندگی کند واجازه بدنش فقط وفقط با خودش است .

Atefeh Eghbal
اینها هنوز در قدرت نیستند و مرا به عنوان بدحجابی محکوم میکنند. چه برسد اگر بر فرض محال روزی قدرتکی دستشان باشد .

Shabnam Sh
درود خانم اقبال ،من زمان انقلاب ۵۷ کودک بودم خب مورد انواع بی مهری ها و تبعیض ها قرار گرفتیم به عنوان دختر زن مادر ،در روزگار الان فقط در عجبم که چطور هنوز کسانی از هم جنسان خودم به تفکراتی چنین ارتجاعی پایبند می شوند ؟

Atefeh Eghbal
شبنم عزیز بخاطر این است که امروز مجاهدین سعی در آرایش کردن چهره ی واقعی خود در ارائه به مردم دارند. اینکه چند هوادار بی حجاب که قبلا حضورشان در تلویزیون مجاهدین ممنوع بود را امروز به تلویزیون می آورند تا بگویند ما مخالف حجاب اجباری هستیم. در حالیکه که افکار مجاهدین در رابطه با زن دقیقا ریشه در همان افکار مذهبی و ارتجاعی دارد که خمینی و خامنه ای از آن تغذیه میکنند. من شاهد عینی هستم. میتوانند ویدئوهای نشست های درونی خود که از چند زاویه فیلم برداری شده، را منتشر کنند تا بگویند من دروغ میگویم. عمق افکار ارتجاعی و ضد زن مجاهدین دقیقا شبیه خمینی و خامنه ای و دیگر آخوندها است. امروز دیگر در این یکذره هم شک ندارم. و از این وضعیت خوشحال نیستم بسیار متاسفم.

Kazim Karami
مگر میتوان هم فرقه ای فکر و عمل نمود و هم در خصوصی ترین امور دیگران دخالت نکرد ؟ اشکال در تفکر قاطی پاتی یا هم شرقی هم غربیشان مثل جمهوری اسلامیست ! نیرو در تشکیلاتشان فقط باید برده باشد وگرنه فینیش ! تازه بماند که مردمیکه اسلام سیاسی را تجربه کردند هرگز به تشکیل یک حکومت جدید مذهبی رای نخواهند داد !

Victoria Archad
برداشت من از خواندن قرآن این مفهوم را برایم تداعی میکند که این سخنان در مرز جنون و منطق قرار دارد. تضاد مطالب این نوشته جات تعجب برانگیز است. بطور مثال میگوید میتوانید ۴ زن بگیرید ولی عدل و انصاف را رعایت کنید و بعد میگوید که نمیشود عدل را در مورد هر ۴ تا رعایت بشه؟ اگر نمیشه چرا میگی و اگر میشه چرا مشکوکی؟؟؟؟ از این اراجیف خیلی توش هست. فقط متوجه نمیشوم چرا هر آنالیز انتقادی بی احترامی محسوب میشه؟؟؟ بی احترامی به کی؟؟؟ کتاب اگر برای ما آمده که خوب باید خواند و آنالیز کرد یا بزاریم رو طاقچه که خاک بخوره. کاش خرد را خره نکرده بودیم.

Samareh Ahmadi
درود به شما و شهامتتان.

Forogh Afshar
مسعود رجوی که در سال 59 در دانشگاه شریف فلسفه ا.پا.رین تدریس می کرد!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر