۱۳۹۹ فروردین ۲۱, پنجشنبه

سواحل کرمل کالیفرنیا

امشب داشتم به عکس های گذشته نگاهی می انداختم. روی این عکس در سواحل کرمل کالیفرنیا متوقف شدم. دلم یک لحظه این چنینی در ساحل کنار آب را می خواهد. چقدر این تصویر آرامش کنار دریا دور به نظر می آید.
سیاست و دروغ با هم درآمیخته است. سیاست سلامتی مردم در دست لابراتوآرهای داروسازی است. تا خرخره به مردم دروغ میگویند. انبارهای نیازهای اولیه سلامتی را به بهانه نداشتن بودجه از سالها پیش خالی گذاشته اند. امروز در زمان بحران، اساسی ترین نیازهای مردم با کمبود مواجه است. بیمارستانها را بدون امکانات اولیه گذاشتند و بودجه آنرا محدود کردند. امروز میگویند وضعیت جنگی است تا سیاست های خود را اعمال کنند. اما آیا تا بحال شده در جنگهای متعدد سلاح و موشک و مواد انفجاری کم بیاورند؟ از همه بودجه های اساسی کشورها زده اند و به بودجه ارتش و سلاح و مرگ افزوده اند. مرگ انسانها برایشان بازی و سرگرمی شده. در هر شرایطی سیاست های کثیف خود را پیش می برند. آمارهای مرگ را هر روز در تلویزیون ها با خونسردی اعلام میکنند. برای سیاستمداران اینها یک آمار هستند. هیچ کدامشان به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده اند فکر نمیکنند. بیشرفها بر ما حکومت می کنند. دلم دنیایی را میخواهد که در آن مزد گورکن از آزادی آدمی افزون نباشد.
عاطفه اقبال - 9 آوریل 2020

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر