۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

علی جان مرا هم خواهرت بدان

علی علینژاد را دوست دارم. بخاطر حمایت جانانه ای که از خواهرش کرد. بخاطر اینکه جانش را به گرو گذاشت و او را از تهدید ربودنش بدست جنایتکاران نجات داد. بخاطر اینکه توطئه نظام را در هم شکست. بخاطر اینکه حتی در ویدئویی که از توطئه نظام بر علیه خواهرش مسیح حرف می زند از آن یکی خواهرش مینا که در دام توطئه جمهوری اسلامی برای به ترکیه کشاندن خواهرش افتاده نیز با احترام و محبت یاد میکند و لجن به روی او نمی پاشد. یعنی اختلاف نظر با خواهرش را بهانه ترور شخصیت او حتی زیر فشار زندانبانان قرار نمیدهد. او حق برادری و حق دوست داشتن را در حق خواهرانش ادا میکند. چنین برادری برای من دوست داشتنی و قابل احترام است. او را بدون اینکه فعالیتی بر علیه این حکومت کرده باشد، فقط بخاطر اینکه خواهرش را به این نظام نفروخته، گروگان گرفته اند. علی حتی از زندان به خواهرش مسیح پیام می دهد که بخاطر من سکوت نکن و کارت را ادامه بده. دستگیری علی علی نژاد گروگان گیری از خانواده ها است. نظام جمهوری اسلامی از ابتدای به حکومت رسیدنش این شیوه را برای شانتاژ عاطفی علیه خانواده ها آغاز کرد. وقتی من بعد از بیرون آمدنم از زندان به کمک مادر و پدر و برادر کوچکم موفق به فرار از تور امنیتی پاسداران بدور خانه ی همسرم شدم و بصورت مخفی توانستم از ایران خارج شوم. پدرم را بجای من به گروگان گرفتند و او را با وجود بیماری قلبی اش، چندین ماه در زندان اوین حبس کردند. تلاشهای شبانه روزی مادرم بود که منجر به آزادی پدر شد. پدرم هرگز حاضر نشد بر علیه من مصاحبه کند. در دهه شصت پدر و مادرها و یا اعضای دیگر خانواده را به کرات بجای یک عضو فعال خانواده دستگیر میکردند. عملکرد علی علینژاد در برابر کسانی که بخاطر اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک بر علیه خواهران و برادران و یا حتی فرزندان و مادر و پدرشان در سایت های حکومتی و یا سازمانی می نویسند و مصاحبه تلویزیونی میکنند، نشان از استقلال فکری و شرف انسانی علی علی نژاد دارد. برای او بخاطر همین شرافتش هشت سال زندان بریده اند. او میتوانست به راحتی با یک مصاحبه بر علیه خواهرش به نزد خانواده بازگردد و دو کودکش را در آغوش بکشد. شاید کسی هم به او ایراد نمیگرفت، چون هیچ کس اعترافات اجباری را در ایران جدی نمیگیرد. اما علی حاضر نشد وارد سناریوی حکومتی شود. او ترجیح داد با وجود همه ی فشارها "نه " خود را به " نه " های بیش از چهل سال مبارزه و مقاومت مردم بر علیه این رژیم جنایتکار گره بزند. من به علی افتخار میکنم و دوست دارم به او بگویم : علی جان مرا هم خواهرت بدان.
عاطفه اقبال - 3 اوت 2020


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر