۱۳۹۰ فروردین ۹, سه‌شنبه

رضا شیرمحمدی هم رفت

دیشب خبر مرگ رضا شیر محمدی در اثر ایست قلبی را شنیدم رضا از اعضای مجاهدین خلق در پاریس بود و من او را از زمانهای قدیم می شناختم، صداقت، بی ریایی، معصومیت و خوشرویی او در هر شرایطی از چشم پنهان نمیماند. چهره نجیب و دوست داشتنی اش از چهره هایی بود که در خاطر حک میشد. رضا سابقه چهار دهه مبارزه بر علیه شاه و شیخ را داشت و تمام زندگی خود را در این مسیر گذاشته بود. درگذشت او را به زهره عزیز خواهرش، به خانواده و به تمام اعضا و هواداران مجاهدین خلق و تمامی کسانی که رضا را از نزدیک میشناختند از صمیم قلیم تسلیت میگویم. از دیشب که این خبر را شنیده ام غمی سنگین بر دلم نشسته است. نمیتوانم باور کنم رضا این چنین ناگهانی رفته است. ولی باور دارم که روزی در ایران آزاد فردا رضاها ، محسن ها ، و تمام آنهایی که این چنین پاکبازانه پای در راه آزادی نهادند را آنطور که باید به همراه مردم ایران ارج خواهیم نهاد. تا آنزمان با نثار تمام درودهایم به خاک پاک رضا شیر محمدی او را تا آرامگاهش بدرقه میکنم و متاسفم که در روز خاکسپاریش پاریس نیستم و نمیتوانم حضور داشته و به پیکر پاکش سلام کنم.

عاطفه اقبال - 29 مارس 89 - 29 مارس 2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر