۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

بی رنگم

اگر از مارکسیستها مطلب میگذارم مارکسیست نیستم. اگر از مجاهدین می گذارم مجاهد نیستم. اگر از سبزها میگذارم سبز نیستم. اگر از بی بی سی میگذارم وابسته به انگلیس نیستم. اگر از منابع آمریکایی میگذارم وابسته به آمریکا نیستم.از همه کسانی که در راه آزادی مبارزه میکنند حمایت می کنم ولی نه سبزم نه سرخم نه سیاه. بی رنگم و در این بی رنگی، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم.

عاطفه اقبال - 26 اکتبر 2010


لینک و نظرها در فیسبوک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر